Alergedd, Parasitiaid a Therapi Maeth

Croeso i Therapi Naturiol Angharad Evans

Therapy Alergeddau & Therapi Maeth

Ystyriwch y canlynol:

  • Fe all bob un o’ch symptomau ddiflannu ar ôl i’w hachosion gael eu darganfod a’u trîn
  • Fe all wneud y newid mwyaf syml i’ch arferion bwyta neu byw gael effaith syfrdannol o bositif ar eich iechyd.

Rwy’n grediniol bod ateb naturiol i bob clefyd a symptom. Ystyriaf y corff cyfan wrth drîn claf. Rwy’n canfod gwir achos salwch ac anhwylder ac yn creu cynllun personol er mwyn galluogi’r corff i gryfhau a gwella.

Ystyriwch y ddelwedd o fynydd iâ. Gwelwn m’ond 1/10 ohonno megis ecsema neu’r poenau ry’ch chi’n teimlo. Mae 9/10 ohonno o dan yr wyneb, a dyma ble mae’r pathogenau - y tocsinau, yn llecru’n anweladwy. Wrth waredu’r rhain, mae’r mynydd iâ yn toddi a’r symtomau yn difannu.

Apwyntiadau O Bell

Mae’r gwasanaeth o bell i mi gynnig dros y flwyddyn ddiwetha’ yn parhau. Felly, pa le bynnag ry’ch chi’n byw, cysylltwch os oes diddordeb gennych yn y therapi hwn.

  • Apwyntiadau rhithiol gan ddefnyddio FaceTime, Skype, Zoom, WhatApp ac ati.
  • Profion anioddefiadau wrth i mi dderbyn un darn o wallt drwy’r post. Bydd gofyn defnyddio tâp-selo i ddiogelu’r gwallt i ddarn o bapur.
  • Dw i bob amser ar gael i ate cwestiynau boed fel neges destun, dros y ffôn a negeseuon e-bost.
  • Bydd trefnu sgyrsiau wythnosol/bob pythefnos yn rhan o’r broses hefyd er mwyn trafod cynnydd

 

/Anne%20Pritchard%20Guihard
I have already recommended Angharad to a number of people. As far as I am concerned, it was definitely worth a try, I’m now off the meds!
/Megan%20Rebecca%20Thomas
Such incredible and beneficial therapy. Angharad truly works wonders!
/Jane%20Baulch
I strongly recommend everybody visit... I was very impressed with the service and gentle and professional nature of Anghard.
Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig