Alergedd, Parasitiaid a Therapi Maeth

Croeso i Therapi Naturiol Angharad Evans

 Aleredd, Parasitiaid a Therapi Maeth

Ystyriwch y canlynol:

  • Fe all bob un o’ch symptomau ddiflannu ar ôl i’w hachosion gael eu darganfod
  • Fe all wneud y newid mwyaf syml i’ch arferion bwyta neu byw gael effaith syfrdannol o bositif ar eich iechyd.  

Mae’r driniaeth rwy’n ei chynnig yn cynnwys adnabod y parasitiaid sydd yn y corff.  Mae fy mhrofiad a’m gwybodaeth yn y maes yn golygu y gallaf gynghori ar y triniaethau mwyaf llwyddiannus a naturiol i’w gwaredu o’r corff.  Fy nod bob tro ydy sicrhau corff iach.
 
Ystyriwch y ddelwedd o fynydd iâ. Gwelwn m’ond 1/10 ohonno megis ecsema neu’r poenau ry’ch chi’n teimlo. Mae 9/10 ohonno o dan yr wyneb, a dyma ble mae’r pathogenau - y tocsinau, yn llecru’n anweladwy. Wrth waredu’r rhain, mae’r mynydd iâ yn toddi a’r symtomau yn difannu.

 

Rwy’n grediniol mai’r ateb ydy dilyn therapi naturiol. Y nod ydy trîn yr holl berson; wedi canfod achos y salwch a’r symptomau yna creu cynllun personol sy’n galluogi’r corff i wella.

/Anne%20Pritchard%20Guihard
I have already recommended Angharad to a number of people. As far as I am concerned, it was definitely worth a try, I’m now off the meds!
/Megan%20Rebecca%20Thomas
Such incredible and beneficial therapy. Angharad truly works wonders!
/Jane%20Baulch
I strongly recommend everybody visit... I was very impressed with the service and gentle and professional nature of Anghard.
Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig