Amdana i
Mae pont i groesi pob anhawster
Amdana i
Mae pont i groesi pob anhawster
Amdana i
Mae pont i groesi pob anhawster

Bûm yn gweithio fel athrawes lwyddiannus yn ne Cymru ac ar ôl tostrwydd difrifol canfyddais yr effaith y gall therapi amgen ei gael ar iechyd ac yna penderfynu ail hyfforddi fel therapydd iechyd naturiol.

Fel therapydd iechyd naturiol rwy’n arbenigo mewn therapi alergedd a maeth.

Golyga hyn asesu’r symptomau, ystyried hanes iechyd yr unigolyn, asesu tocsinau’r amgylchedd, ystyried arferion byw a bwyta ac yna paratoi cynllun penodol i bob claf a fydd yn eu harwain at ail afael ar eu hiechyd.

Astudiais yn:

  • Prestberries Holistic Centre, Ledbury, Gloucestershire
  • Classic Kinesiology Institute
  • Institute of Phyobiophysics

Fy nghymwysterau yw:

  • Allergy Therapy Diploma (distinction)
  • Diploma in Nutritional Therapy with School of Health
  • Polarity Reflex Analysis Nutritional Assessment
  • Muscle Testing Skills for the healthcare professional
  • Deep Level Chakra Balancing
  • Lyme & Immune Protocols for the Kinesiologist

Adborth

Croesawaf bob adborth felly mae bob amser croeso i chi gysylltu

Testimonials

Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig