Amdana i
Mae pont i groesi pob anhawster

 • Cefndir

  Bûm yn gweithio fel athrawes lwyddiannus yn ne Cymru ac ar ôl tostrwydd difrifol canfyddais yr effaith y gall therapi amgen ei gael ar iechyd ac yna penderfynu ail hyfforddi fel therapydd iechyd naturiol.

  Fel therapydd iechyd naturiol rwy’n arbenigo mewn therapi alergedd a maeth. Golyga hyn asesu’r symptomau, ystyried hanes iechyd yr unigolyn, asesu tocsinau’r amgylchedd, ystyried arferion byw a bwyta ac yna paratoi cynllun penodol i bob claf a fydd yn eu harwain at ail afael ar eu hiechyd.

  Gweler fy nghymwysterau:

  • Allergy Therapy yn Prestberries Holistic Centre, Ledbury, Gloucestershire.
  • Allergy Therapy Diploma (distinction)
  • Diploma yn Nutritional Therapy gyda The School of Health yn Stroud.
 • 1

/Barry%20Williams
Angharad treated our 8 year old son for eczema. He responded quickly to the treatment. Angharad works well with children.
/Emma%20Evans
Would highly recommend Angharad to anyone who wants to make small changes for a big impact. Diolch i ti xx
/Peter%20Vaughan
I was taking anti acid tablets on prescription for over 10 years . Since my therapy I have not taken one for 6 months. Amazing result.
Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig