Cwestiynau Cyffredin
Adfyd a ddyry wybodaeth, a gwybodaeth ddoethineb
Cwestiynau Cyffredin
Adfyd a ddyry wybodaeth, a gwybodaeth ddoethineb
Cwestiynau Cyffredin
Adfyd a ddyry wybodaeth, a gwybodaeth ddoethineb

Beth yw cinesioleg?

Mae cinesioleg yn fodd sy'n defnyddio ymateb y cyhyrau i bennu anghydbwysedd yn y corff. Mae'n broses gwbl anfewnwthiol ac mae cleientiaid yn parhau i fod wedi gwisgo.

 

Ble y’ch chi?

Rwyf yng nghanol Penarth, Bro Morgannwg, de Cymru

 

Ydych chi’n gweithio’n rhithiol?

Ydw. Rwy’n gweithio gyda chleientiaid sy’n bell ac agos - dros y DU a thramor.

 

Am faint o amser mae’r apwyntiadau yn para?

Mae’r sesiwn gynta tua 2 awr a’r rai dilynnol tua 1 awr.

 

Oes cost ariannol am ganslo apwyntiad?

Oes. Gofynnaf am o leiaf 24 awr o rybudd os na allwch gadw’r apwyntiad. Bydd angen tâl o £50 os rhoddir llai na 24 awr o rybudd am ganslo.

 

Ydych chi’n darparu’r triniaethau?

Rwy'n stocio nifer o’r triniaethau ac yn darparu'r rhain. Gallaf hefyd archebu unrhyw feddyginiaethau eraill sydd eu hangen fel rhan o'ch cynllun triniaeth.

 

Ga i ofyn cwesiwtn arall?

Wrth gwrs. Llenwch y ffurflen gyswllt a byddaf yn ymateb cyn gynted ag y gallaf.

 

Testimonials

Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig